Tilføjer Tak! Lige tilføjet: Produkter: Total: Subtotal: Gratis fragt. Shop videre Indkøbskurv

Tilbagetrækningsret

Du har ret til at trække dig ud af denne kontrakt inden for 14 dage uden at give nogen grund. Tilbagetrækningsperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig erhverver varernes fysiske besiddelse.

For at benytte dig af din opsigelsesret skal du informere os (Mermaid Stories ApS, Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, Danmark, Telefon: 91 86 12 80, E-mail-adresse: hello@mermaid-stories.com) om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt med en entydig udtalelse (f.eks. et brev sendt via post, fax eller e-mail). Du kan vælge at bruge den vedhæftede udtræksformular, men det er ikke obligatorisk.
For at opfylde tilbagetrækningsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din brug af fortrydelsesretten, inden tilbagetrækningsperioden er udløbet.

 

Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du trækker dig ud af denne kontrakt, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder omkostningerne ved levering (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden levering end den billigste type standard levering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt. Vi udfører en sådan godtgørelse med samme betalingsmiddel som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pådraget gebyrer som følge af en sådan godtgørelse.

Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget de tilbageleverede varer, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst. Du skal sende varerne tilbage eller overdrage dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler dig din tilbagetrækning fra denne kontrakt til os. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne tilbage inden de 14 dage er udløbet.
Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne som følge af håndteringen, undtagen hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

 

Tilbagetrækningsformular


(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra kontrakten)

- Til Mermaid Stories ApS, Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V, Danmark, Telefon: 91 86 12 80, E-mail-adresse: hello@mermaid-stories.com
- Jeg / Vi (*) meddeler hermed, at jeg / vi (*) trækker mig fra min / vores (*) salgskontrakt af følgende varer (*) / for levering af følgende tjeneste

- Bestilt på (*) / modtaget den (*),

- Navn på forbruger(e)
- adresse på forbruger(e)
- Underskrift af forbruger(e) (kun hvis denne formular er sendt på papir)
- Dato ___________

(*) Slet efter udfyldelse.